Hồng Hải

Xin chào! Tôi là một graphic desginer trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết!!!

Thông tin

  • Ngày sinh06/08/2001
  • Địa chỉHCM, Vietnam
  • E-mailhonghai251325@gmail.com
  • Phone 0382253444
5

Education

  • 2019

    Colleges

    Cao dang FPT Polytechnic

Quotes I love

Skills

70%

Photoshop

70%

Illustrator

50%

Premiere

60%

InDesign

50%

Html

50%

SEO

50%

Illustrator

Still a dummy.

70%

Photoshop

Chicken in garden.

1

Years of Design

Idea

New

Portfolio

Logo Design

Graphic Design

Poster Design

Graphic Design

Poster design

Graphic design

Poster Design

Graphic Design